28-05-2020 - 09:00

XÃ TÂN DÂN RA QUÂN THÁNG CAO ĐIỂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐỢT 2

XÃ TÂN DÂN RA QUÂN THÁNG CAO ĐIỂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐỢT 2

Sáng ngày 28/5/2020, xã Tân Dân ra quân tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới đợt 2. Chỉnh trang nhà văn hoá thôn, cắt tỉa bồn hoa, cây cảnh, làm đường giao thông, vệ sinh các tuyến đường thôn, với sự tham gia tích cực của đông đảo nhân dân. các thôn xóm đã đăng ký các phần việc để thực hiện trong đợt 2 này, phấn đấu hoàn thành kết quả cao cùng với xã, huyện xây dựng nông thôn mới.

Hải Lý

. . . . .