19-02-2021 - 11:10

XÃ TÂN DÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

XÃ TÂN DÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

XÃ TÂN DÂNTỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Sáng ngày 19/02/2021, được sự thống nhất của BTV Đảng uỷ, BCĐ, Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Hội nghị mở rộng triển khai công tác bầu cử.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đông- Huyện uỷ viên - Phó trưởng cơ quan Tổ chức Nội vụ.

Cấp xã thành phần gồm có: Ban thường vụ Đảng uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng phó các ngành, đoàn thể, cán bộ công chức uỷ ban, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, các thành viên BCĐ, UB bầu cử HĐND xã; Hiệu trưởng các trường học, Trạm trưởng Y tế; Bí thư chi bộ, thôn trưởng 12 thôn.

   

Nội dung trọng tâm của Hội nghị gồm:

- Đồng chí Phan Trọng Thể - Bí thử Đảng uỷ đã thông qua các văn bản, Chỉ thị của TW, Tỉnh, huyện về lãnh đạo công tác bầu cử. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, Thông báo phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo.

- Đồng chí Trần Văn Minh - PBT Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND - Chủ tịch UB bầu cử đã thông qua Kế hoạch bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên UB bầu cử, thành lập các tiểu ban.

- Đồng chí Nguyễn Khắc Quyền - Chủ tịch UB MTTQ đã thông qua văn bản Hướng dẫn Hiệp thương, NQ liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH 14 CP - DDCTUBWWBTTVN về Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thông báo cơ cấu,, thành phần, số lượng người được ứng cử giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 cho các tổ chức, đơn vị thôn: tổng số lượng bầu cử là 25 đại biểu, hiệp thương số lượng là 49 vị.

- Đc Nguyễn Văn Đông đã phát biểu chỉ đạo hội nghị, biểu dương kết quả đã thực hiện tốt trong thời gian qua, đồng thời đồng chí tiếp tục giao nhiệm vụ trong thời gian tới tập trung thực hiện các bước quy trình hướng dẫn bầu cử và triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử trong thời gian tới.

- Hội nghị đã thảo luận thống nhất cao với nội dung cuộc họp triển khai.

                                                               Hoang Hong

. . . . .