Thông tin tuyên truyền

Hà Tĩnh tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19

Hà Tĩnh tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19

05-06-2021
Hà Tĩnh tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19
PHÁT HIỆN VÀ PHÒNG NGỪA BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC Ở ĐÀN TRÂU BÒ

PHÁT HIỆN VÀ PHÒNG NGỪA BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC Ở ĐÀN TRÂU BÒ

12-03-2021
PHÁT HIỆN VÀ PHÒNG NGỪA BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC Ở ĐÀN TRÂU BÒ
Tân Dân tiêu hủy 50 con lợn dịch tả Châu phi.

Tân Dân tiêu hủy 50 con lợn dịch tả Châu phi.

11-03-2021
Tân Dân tiêu hủy 50 con lợn dịch tả Châu phi.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2021

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2021

06-03-2021
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2021
Hội LHPN xã Tân Dân tham gia cuộc thi

Hội LHPN xã Tân Dân tham gia cuộc thi

04-03-2021
Hội LHPN xã Tân Dân tham gia cuộc thi "Duyên dáng áo dài qua ảnh"
XÃ TÂN DÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

XÃ TÂN DÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

19-02-2021
XÃ TÂN DÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

18-02-2021
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tiếp tục tuyên truyền 5 K trong phòng chống covid 19

Tiếp tục tuyên truyền 5 K trong phòng chống covid 19

17-02-2021
TUYÊN TRUYỀN 5K TRONG PHÒNG CHỐNG COVID 19
1 2 3 4 5 6 7