11-03-2021 - 11:13

Tân Dân tiêu hủy 50 con lợn dịch tả Châu phi.

Tân Dân tiêu hủy 50 con lợn dịch tả Châu phi.

Tân Dân tiêu hủy 50 con lợn dịch tả Châu phi.

 
Đăng ngày 11-03-2021 14:39
 
  92  Lượt xem
Xem cỡ chữ

Không chỉ Lâm Trung Thủy, hiện nay trên địa bàn xã Tân Dân cũng đã xuất hiện 6 ổ dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Cầu Đôi, Tân Xuyên, Thịnh Cường và Phượng Thành. Hiện nay xã Tân Dân đang tập trung khoanh vùng dập dịch. Đây là địa phương thứ 2 trên địa bàn huyện Đức Thọ có các ổ dịch tả lợn Châu phi.

 

. . . . .