10-09-2018 - 14:43

Hoạt động hướng ứng tháng an toàn giao Thông tại trường Tiểu học Đức Long.

Hoạt động hướng ứng tháng an toàn giao Thông tại trường Tiểu học Đức Long.

Trường Tiểu học Đức Long hưởng ứng tháng ATGT

 

Hưởng ứng tháng cao điểm ATGT, tháng 9/2018, sáng ngày 12/9 Trường Tiểu học xã Đức Long tổ chức sinh hoạt chủ điểm “ ATGT cho em”. Đây cũng là một trong những hoạt động được nhà trường tổ chức hàng năm vào đầu năm học mới.

 

. . . . .