23-06-2020 - 16:21

Xã Tân Dân Bảo vệ thi công công trình Kênh chính Ngàn trươi Cẩm trang ở xã Tân Dân

Bảo vệ thi công công trình Kênh chính Ngàn trươi Cẩm trang ở xã Tân Dân

Bảo vệ thi công công trình Kênh chính Ngàn trươi Cẩm trang

 
Đăng ngày 10-06-2020 14:29
 
  62  Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 09/6, xã Tân Dân tổ chức thành công việc bảo vệ thi công công trình Kênh chính thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang giai đoạn 2 đi qua địa bàn.

 

. . . . .